KOMUNIKACIJOS TEORIJOS IR KOMUNIKACIJOS FILOSOFIJOS ASIMETRIJA
Filosofija Europoje
Kęstutis Kirtiklis
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1990
PDF

Kaip cituoti

Kirtiklis K. (2008). KOMUNIKACIJOS TEORIJOS IR KOMUNIKACIJOS FILOSOFIJOS ASIMETRIJA. Problemos, 74, 141-149. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1990

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama komunikacijos teorijos ir komunikacijos filosofijos demarkacijos problema, iškylanti komunikacijos teoretikams siekiant mažinti partikuliarumą ir sukurti universalesnę komunikacijos teoriją. Tvirtinama, jog komunikacijos teorija ir komunikacijos filosofija turi būti apibrėžiamos remiantis skirtingais jų tikslais. Komunikacijos teorija siekia struktūruoti ir kaupti turimas žinias apie komunikaciją, jomis remiantis aiškinti ir numatyti konkrečius komunikacijos atvejus. Savo ruožtu komunikacijos filosofija domisi komunikacijos vieta socialiniame žmogaus gyvenime bei bendrosiomis komunikacijos teorijų ir empirinių tyrimų prielaidomis. Tvirtinama, jog komunikacijos teorija ir komunikacijos filosofija yra skirtingų abstrakcijos lygmenų teorijos, todėl negali būti laikomos lygiavertėmis.
Pagrindiniai žodžiai: komunikacijos teorija, komunikacijos filosofija, komunikacijos mokslo metodologija.

Asymmetry between Communication Theory and Philosophy of Communication
Kæstutis Kirtiklis 

Summary
The author analyzes the problem of a demarcation line between communication theory and philosophy of communication. This problem arises when communication theorists seek to reduce particularism and create a more universal communication theory. The article argues that communication theory and philosophy of communication should be defined through their different ends. Communication theory aims to cumulate and structure the knowledge of communication, to explain and predict particular cases of communication, whereas philosophy of communication is concerned with questions regarding the place of communication in social life and also with theory formation and methodology in communication science. Communication theory and philosophy of communication are on the different levels of abstraction and therefore cannot be considered to be commensurate theories.
Keywords: communication theory, philosophy of communication, methodology of communication science.

eight: 18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.