Laimė ir gyvenimo homonimija Plotino filosofijoje
Straipsniai
José María Zamora Calvo
Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Publikuota 2020-10-23
https://doi.org/10.15388/Problemos.98.4
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

laimė
Plotinas
homonimija
gyvenimas
neoplatoniška etika

Kaip cituoti

Zamora Calvo J. M. (2020). Laimė ir gyvenimo homonimija Plotino filosofijoje. Problemos, 98, 45-57. https://doi.org/10.15388/Problemos.98.4

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas Plotino atsigrįžimas į ryšį tarp laimės apibrėžimo ir gyvenimo homonimijos. Kad išsaugotų platonizmą, Plotinas apverčia aristoteliškąjį svarstymą apie homonimiją bei jos metafizines implikacijas ir teigia pirmesnio–paskesnio santykį, reiškiantį progresyvią degradaciją. Laimė jam nėra nei „gyvenimas“ bendrąja prasme (suprantamas vienareikšmiškai), nei „racionalus gyvenimas“ (suprantamas kaip giminės ir rūšinio skirtumo suma); veikiau laimė – tai gyvenimas, pasiekęs ontologiškai pirmą ir aukščiausią laipsnį, tai yra gyvenimas, derantis protui, konsubstantyvus jam, visi kiti gyvenimai yra tik progresyviai degraduojantys jo vediniai. Žmogus, gyvenantis pirmąjį – tobulą proto gyvenimą aktualybėje, gali būti laikomas laimingu, kaip dievai.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.