Filosofas kaip skaitytojas: A. Sverdiolas skaito G. Deleuze’ą
Straipsniai
Nijolė Keršytė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-12-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kultūros filosofija
gamtos filosofija
gyvybės filosofija
Arūnas Sverdiolas
Gilles’is Deleuze’as

Kaip cituoti

Keršytė N. (2020). Filosofas kaip skaitytojas: A. Sverdiolas skaito G. Deleuze’ą. Problemos, 69-80. https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.7

Santrauka

Arūno Sverdiolo būdas skaityti Deleuze’ą skatina klausti apie tradicijų suderinamumą: kiek ir kaip kultūros filosofas gali suprasti gamtos ar gyvybės filosofą. Deleuze’as, formavęsis racionalistinėje tradicijoje, priešinasi sąmonės, prasmių interpretavimo filosofijai, kurioje universalija iškeliama prieš empirinę konkretybę. Prancūzui alergiją keliantis abstraktus mąstymas lietuviui, priešingai, yra siekiamybė. Sverdiolas kaip filosofas formuojasi priešindamasis marksistiniam-materialistiniam mąstymui per kultūros filosofiją. Visą XX a. filosofiją jis laiko kultūros, arba antropologine. Tačiau iš tokios perspektyvos Deleuze’o filosofija lieka nesuprantama: ji vadinama redukcionistiniu paramaterializmu. Iš čia prieštaravimas: Deleuze’as pripažįstamas kaip talentingas filosofijos istorikas, bet skeptiškai vertinamas jo paties mąstymas, nematant jo šaknų filosofijos istorijoje. Nereflektuojama, kodėl ši filosofija atsisako antropocentrinės (sąmonės, ego) perspektyvos.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.