Trys žingsniai literatūros fenomenologijos link su Arūnu Sverdiolu
Straipsniai
Jūratė Levina
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-8721-9467
Publikuota 2020-12-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

literatūros fenomenologija
literatūros hermeneutika
literatūrinis diskursas
Arūnas Sverdiolas
Alfonsas Nyka-Niliūnas phenomenology of literature
hermeneutics of literature
literary discourse
Arūnas Sverdiolas
Alfonsas Nyka-Niliūnas

Kaip cituoti

Trys žingsniai literatūros fenomenologijos link su Arūnu Sverdiolu (J. . Levina , Trans.). (2020). Problemos, 81-91. https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.8

Santrauka

Straipsnyje pabrėžiama Arūno Sverdiolo tyrimus ir jo mokyklą grindžianti metodologinė orientacija į hermeneutinio konkrečių kultūros reiškinių supratimo praktiką ir pademonstruojamas jos vaisingumas paties Sverdiolo netirtoje literatūros fenomenologijos srityje, pratęsiant jo atliktą Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščių egohermeneutiką poetinio teksto analize. Literatūros kūrinys apibrėžiamas hermeneutinės literatūrinio diskurso paskirties akiratyje kaip ištara, kuria išreiškiama originali fenomeninė pasaulio reiškinių pagava, teigiant, kad tokį literatūros išraiškingumą palaiko kūrinio kalbinės formos ir ja išreiškiamos fenomeninės patirties jungtis, nustatoma kiekvienoje ištaroje gramatiškai įrašytu diskursiniu mechanizmu. Konkreti jo struktūra išryškinama Nykos-Niliūno savikūros diskursų interpretacijoje: poeto pastangą kurti ir kultivuoti savąjį „aš“ hermeneutinėje egzistencinio laiko ašių topografijoje Sverdiolas rekonstruoja iš jo dienoraščių, o pats Nyka-Niliūnas suteikia savikūrai poetinę formą eilėraštyje „Autobiografija 1986“, išreiškiančiame jo „aš“ sąrangą kaip bendresnį, poetinės savimonės apskritai, fenomeną.

PDF
HTML