Pamėkliniai žmonės ir jų kūno fragmentai
Straipsniai
Tojana Račiūnaitė
Vilniaus dailės akademija
Publikuota 2020-12-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.10
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Arūnas Sverdiolas
simulacrum
relic
doll effect
image

Kaip cituoti

Račiūnaitė T. (2020). Pamėkliniai žmonės ir jų kūno fragmentai. Problemos, 101-110. https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.10

Santrauka

Straipsnyje išskleidžiamos ir aktualizuojamos Arūno Sverdiolo kultūros apmąstymui įvestos pamėk­lės ir mėklinimo sąvokos. Pamėklės – lietuviškai įvardyti simuliakrai – siejamos su lėlės efektu pasižyminčiais atvaizdais, kurie provokuoja žiūrovo-dalyvio veikimą, įsitraukimą, todėl laikytini patirties instrumentais. Taip pat analizuojama ir kita vizualaus asmens atstovavimo rūšis, tai – relikvijos, fragmentiški kūno likučiai ar dokumentiški jų atvaizdai, kurie atskleidžiami kaip patirties pėdsakai – savitos rūšies kodai. Straipsnyje parodoma, kaip šie du asmens atstovavimo kultūroje būdai gali būti aptinkami pavieniui ir sąveikaujantys hibridiniame darinyje. Tokios vienovės pavyzdys – XVIII a. apipavidalintos šv. Bonifaco kūno relikvijos Valkininkų bažnyčioje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.