TEISININKŲ ETIKOS VERTYBIŲ REALUMO IR MODELIAVIMO PROBLEMOS
Moralės filosofija
Tomas Berkmanas
Edita Gruodytė
Publikuota 2014-06-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2920
PDF

Kaip cituoti

Berkmanas T., & Gruodytė E. (2014). TEISININKŲ ETIKOS VERTYBIŲ REALUMO IR MODELIAVIMO PROBLEMOS. Problemos, 85, 79-90. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2920

Santrauka

Išplitusio moralinio nihilizmo bei klasikinio moralinio realizmo problemų ir kritikos kontekste teisininkų etikos vertybių galimybė įgyti daugiau ar mažiau realų pavidalą bei įgauti priimtino modelio formą yra tapusi neapibrėžta. Kita vertus, akademinėje ir ypač profesinėje teisininkų bendruomenėje teisininko buvimo etišku reikšmė ir poreikis vis labiau akcentuojami. Analitiškai ir kritiškai aptarus tokį status quo šiame straipsnyje pristatoma alternatyvi teisininkų etikos vertybių realaus egzistavimo perspektyva, taip pat formuluojant teisininkų etikos modeliavimo gaires. Ši perspektyva remiasi subjektyviąja (arba mentalistine) ontologija ir pamatiniais moralinio proto principais: altruizmu ir teisingumo kaip proporcinės lygybės nuostata.
Pagrindiniai žodžiai: teisininkų etika, teisininkų etikos modelis, mentalistinė teorija, moralinis nihilizmas, moralinis realizmas.

Issues of the Reality of the Values and the Modeling of Legal Ethics
Tomas Berkmanas, Edita Gruodytė

Abstract
In the context of the widespread moral nihilism, and the issues and critique of classical moral realism, the possibility for the values of legal ethics to acquire more or less discernible real contours and to take the shape of the acceptable model appears to be uncertain. On the other hand, in academic and, especially, professional legal community the significance and the need for the lawyer to follow ethical standards becomes more and more important. The paper, after analytically and critically lingering on this status quo, provides an alternative perspective of the real existence of the values of legal ethics thereby also indicating the guidelines for its modeling. The perspective is based on the subjective (or mentalist) ontology and the foundational principles of the moral mind: altruism and justice as proportional equality.
Keywords: legal ethics, model of legal ethics, mentalist theory, moral nihilism, moral realism.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai