SOCIALINĖS EPISTEMOLOGIJOS PROJEKTO KRITIKA LIETUVOJE