Žmogiškosios kūrybos esminės sąlygos
-
Zigmantas Morkūnas
Publikuota 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5502
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kūryba
laisvė
gamta
visuomenė
žmogus

Kaip cituoti

Morkūnas Z. (1973). Žmogiškosios kūrybos esminės sąlygos. Problemos, 11, 12-17. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5502

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami metodologiniai klausimai, susiję su žmogiškosios kūrybos esminėmis sąlygomis. Mąstymo istorijoje šios sąlygos pirmą kartą atskleistos marksizmo-leninizmo klasikų veikaluose. Žmogiškoji kūrybinė veikla yra galima tik esant laisvei nuo fizinių poreikių. Šią laisvę įgalina dvi sąlygos: įveiktas ribotas žmonių santykiavimas su gamta – gamtos įvaldymas, viešpatavimas gamtai; įveiktas ribotas žmonių tarpusavio santykiavimas, kuris sutampa su prekinių-piniginių santykių panaikinimu, žmogaus viešpatavimu sau, laisve visuomeninės būties atžvilgiu, savo būties racionaliu tvarkymu, savęs paties pažinimu, supratimu. Gamtos įveikimas yra tik būtina sąlyga, kad žmogus galėtų viešpatauti ir sau pačiam. Minėtų aplinkybių (gamtos ir visuomenės) sužmoginimas rodo, kad kiekvienas visuomenės narys gali veikti laisvai, nepriklausomai nuo betarpiško fizinio poreikio, t. y. veikti žmogiškai, kūrybiškai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai