Metodologiniai etikos klausimai
-
Antanas Rybelis
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5513
PDF

Reikšminiai žodžiai

Edmundas Krakauskas
Danutė Kapačiauskienė
Česlovas Kalenda
Jūratė Morkūnienė
S. Rudzevičius

Santrauka

1972 m. balandžio 22 d. Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko universitete įvyko Filosofijos katedros suorganizuota respublikinė mokslinė konferencija „Metodologiniai etikos klausimai“. Daugiausia pranešimų buvo skirta etikos teorinėms problemoms: E. Krakauskas pranešime „Etikos paskirtis“ teigė, kad ši yra sąlygojama to, ką, kaip ir kokiomis aplinkybėmis ji tyrinėja. D. Kapačiauskienė aptarė moralumo sąvokos socialinio turinio istorinę raidą. Č. Kalenda nagrinėjo moralės imperatyvų įgyvendinimo objektyvias prielaidas, J. Morkūnienė – etikos ir humanizmo santykį, S. Rudzevičius – šiuolaikinės etikos teorijas. Keletas pranešimų buvo skirta atskirų filosofų teorijų kritinei analizei.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.