Tarybinė liaudis – nauja žmonių bendrija
-
A. Steponavičius
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5514
PDF

Reikšminiai žodžiai

Anatolijus Smirnovas
F. Konstantinovas
A. Sercova
tarybinė liaudis
socialistinė nacija

Kaip cituoti

Steponavičius A. (2014) „Tarybinė liaudis – nauja žmonių bendrija“, Problemos, 110, p. 115-117. doi: 10.15388/Problemos.1973.11.5514.

Santrauka

1971 m. Vilniaus aukštosios partinės mokyklos vyr. dėstytojas Anatolijus Smirnovas Maskvoje, Aukštojoje partinėje mokykloje prie TSKP CK apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Tarybinė liaudis ir socialistinės nacijos kaip jos sudėtinės dalys“. Oficialieji oponentai: filos. dr. F. Konstantinovas, filos. kand. A. Sercova. Disertacijoje nagrinėjama, kaip formuojasi nauja istorinė žmonių bendrija – tarybinė liaudis, koks ryšys tarp jos ir tarybinių socialistinių nacijų kaip jos sudėtinių dalių, jų vaidmuo ir vieta komunizmo statyboje. Ši problema analizuojama teoriniu ir metodologiniu požiūriu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.