Socialistinės demokratijos vystymas ir socialistinių nacijų visuomeninio gyvenimo internacionalizavimas
-
Genrikas Zimanas
Publikuota 1976-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5606
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socializmas
demokratija
internacionalizacija
darbininkija
valstybės valdymas

Kaip cituoti

Zimanas G. (1976). Socialistinės demokratijos vystymas ir socialistinių nacijų visuomeninio gyvenimo internacionalizavimas. Problemos, 17, 5-17. https://doi.org/10.15388/Problemos.1976.17.5606

Santrauka

Straipsnyje teigiama, kad socialistinės demokratijos plėtojimas yra vienas svarbiausių išsivysčiusio socializmo bruožų ir uždavinių. Šios raidos pagrindas yra gamybinių jėgų augimas ir gamybinių santykių savarankiškėjimas, o tikslas – plačiųjų darbininkų sluoksnių įtraukimas į valstybės valdymą. Didelę reikšmę įgyja tokios socialistinės demokratijos formos kaip Tarybos, profesinės sąjungos, valstybės valdymo aparatas, darbo kolektyvas, kūrybinės sąjungos. Demokratizacijos procese vadovaujantįjį vaidmenį atlieka Tarybų Sąjungos Komunistų partija. Viena iš socialistinės demokratijos formų yra tarpnacionaliniai santykiai. Socialistinės demokratijos raida pagreitina visuomeninio gyvenimo internacionalizaciją. Internacionalizacijos procese demokratinis centralizmas apima ir bendruosius, ir vietinius nacionalinius klausimus. Sėkmingas materialinės-techninės komunizmo bazės kūrimas, darbo žmonių gerovės kėlimas yra svarbi tolesnio visų mūsų šalies nacijų ir tautybių vystymosi, jų draugystės bei vienybės stiprinimo sąlyga. Socialistinės demokratijos plėtojimas prisideda prie kovos prieš buržuazinio nacionalizmo atgyvenas, įgalina sėkmingai spręsti problemas, iškylančias sudėtinguose įvairių nacijų tarpusavio santykiuose.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.