Visuomeninės-politinės minties istorijos Lietuvoje problemų tyrimas
-
Jonas Macevičius
Publikuota 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5712
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos filosofija
filosofijos istorijos tyrimai
scholastinė logika
Romanas Plečkaitis
visuomeninė-filosofinė mintis

Kaip cituoti

Macevičius J. (1968). Visuomeninės-politinės minties istorijos Lietuvoje problemų tyrimas. Problemos, 1, 114-119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5712

Santrauka

Apžvelgiama Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų padėtis tarybinėje Lietuvoje. Išvardijami filosofijos mokslų kandidato disertacijas iš minėtos tyrimų srities apgynę mokslininkai, nurodomi filosofijos daktaro disertacijas apie Lietuvos filosofiją rašantys tyrėjai. Aptariant šios srities publikacijas konstatuojama, kad tik dalis tyrinėjimų paskelbiama spaudoje. Atskirai minimi Romano Plečkaičio atlikti scholastinės logikos Lietuvoje tyrinėjimai, kurie vertinami kaip labai aukšto mokslinio lygio darbai. Teigiama, kad visuomeninės-filosofinės minties istorijos Lietuvoje tyrimų darbų tematikoje daugiau ar mažiau apimti visi etapai, bet daugiausia vietos skiriama marksistinės filosofinės bei sociologinės minties raidai ir buržuazinės filosofijos analizei.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.