Socialinės tikrovės ir sąmoningumo santykio klausimu
-
Algirdas Steponavičius
Publikuota 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5759
PDF

Reikšminiai žodžiai

Marksizmas
sąmoningumas
socialinė tikrovė
dialektika
sąmonė

Kaip cituoti

Steponavičius A. (1969). Socialinės tikrovės ir sąmoningumo santykio klausimu. Problemos, 4, 38-46. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5759

Santrauka

Straipsnyje, remiantis K. Marxo idėjomis, svarstomi visuomeninės tikrovės ir žmogaus dvasinio pasaulio dialektiniai santykiai. Teigiama, kad socialinė tikrovė, arba visuomeninis gyvenimas, yra visuminės gamybinės, visuomeninės žmonių veiklos ir dvasinio žmonių gyvenimo vienybė, arba visuomeninės būties ir visuomeninės sąmonės sąveikos ir tarpusavio sąlygotumo rezultatas. Dvasinis visuomenės gyvenimas suponuoja visą žmogiškojo proto veiklos visumą ir daugiapusiškumą. Tai visuomeninės būties atspindėjimas individualia ir visuomenine sąmone, kurios pasireiškia moksle, ideologijoje, visuomeninėje ir individualiojoje psichologijoje. Tiesioginę įtaką sąmonės vystymuisi daro materialiniai visuomeniniai santykiai, pirmiausia gamybiniai. Sąmoningumas yra būdinga žmogaus sąmonės savybė, kurios esmę sudaro aktyvus santykis su socialine tikrove, tikslingas jos pertvarkymas panaudojant visuomenės vystymosi dėsnius. Socialinė tikrovė ir sąmoningumas visada susiję dialektiškai – straipsnio autoriaus nuomone, tokia metodologinė samprata leidžia giliau išanalizuoti komunistinio sąmoningumo formavimo dėsningumus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.