Apie mokslinio visuomenės pažinimo metodo vaidmenį
-
Zigmas Morkūnas
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5776
PDF

Reikšminiai žodžiai

Visuomenės mokslai
metodologija
marksizmas
mokslinis socializmas
praktika

Kaip cituoti

Morkūnas Z. (1970). Apie mokslinio visuomenės pažinimo metodo vaidmenį. Problemos, 5, 29-34. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5776

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama socialinių mokslų metodologijos marksistinė samprata. Teigiama, kad metodologija – tai mokslas ne tik apie pasaulio teorinio pažinimo būdus, bet ir apie jo praktinio keitimo būdus. Marksizmas parodė, kad tikrovės pažinimo metodas yra apspręstas praktinės-gamybinės veiklos lygio, nors jis turi jai grįžtamąjį poveikį: pažinimo metodas (metateorija) yra priemonė sukurti teorijai, pagal kurią keičiama pati tikrovė (taip pat ir visuomenė). Išeities taškas socialistinei visuomenei tirti turi būti sąlygų, kuriomis susiformuoja universalūs, harmoningi žmogiškieji poreikiai, analizė. Atitinkama visuomenės išsivystymo pakopa – buržuazinė visuomenė – sąlygoja mokslinio pažinimo metodo – ėjimo iš universalių poreikių analizės į konkrečios visuomeninės pakopos analizę – atsiradimą ir galimumą jį taikyti. Šiuo metodu sukuriama mokslinio socializmo teorija, kuri nurodo kapitalizmo žlugimo ir naujos visuomenės atsiradimo technologines ir visuomenines priežastis, to proceso subjektą bei priemones.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.