Istoriografinės koncepcijos Lietuvoje
-
Aldona Gaigalaitė
Publikuota 1970-10-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5778
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos istoriografija
romantizmas
pozityvizmas
marksizmas
metodologija

Kaip cituoti

Gaigalaitė A. (1970). Istoriografinės koncepcijos Lietuvoje. Problemos, 5, 48-55. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.5.5778

Santrauka

Straipsnyje glaustai apžvelgiami istorijos tyrimai Lietuvoje nuo pirmųjų metraščių iki tarybinio laikotarpio istoriografijos. Teigiama, kad pirmojo lietuvių istoriko S. Daukanto darbai artimi prancūzų romantizmo istoriografijai. XIX a. Lietuvoje plačiai paplito neoromantizmas. 1919–1940 m. laikotarpiu buržuaziniai lietuvių istorikai buvo veikiami pozityvizmo. Tuo metu TSRS ir JAV savo veiklą pradėjo lietuvių istorikai marksistai. Lietuvių tarybinė istoriografija iš esmės ėmė formuotis po II pasaulinio karo. Joje daugiausiai buvo nagrinėjama politinė istorija, naujausi laikai, socializmo ir komunizmo statybos klausimai. Buvo išplėstas mokslinio tyrimo įstaigų tinklas, nuosekliau taikomi istorinio bei dialektinio materializmo principai, naudojamasi istoriografine ir šaltinių kritika, statistika, archyvų ir rankraštynų medžiaga. Kaip atskiri mokslai susiformavo archeologija ir etnografija, pradėti sociologiniai istorijos tyrimai, teatro, meno ir kitų kultūros sričių istorijos problematika.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.