V. Lenino idėjos - mūsų darbo gairės (Tarptautinės filosofų mokslinės konferencijos apžvalga)
-
Stasys Pulkauninkas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5788
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vladimiras Leninas
Jonas Repšys
Eugenijus Meškauskas
Romanas Plečkaitis
Ipolitas Ledas

Kaip cituoti

Pulkauninkas S. (2014). V. Lenino idėjos - mūsų darbo gairės (Tarptautinės filosofų mokslinės konferencijos apžvalga). Problemos, 6, 5-8. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5788

Santrauka

Pažymint V. Lenino 100-ąsias gimimo metines, 1970 m. balandžio 18 d. Vilniaus Valstybiniame V. Kapsuko universitete įvyko Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų filosofų mokslinė konferencija. Perskaityta dešimt pranešimų. J. Repšys savo pranešime nagrinėjo, kaip V. Leninas suprato marksizmo vietą ir vaidmenį filosofijos istorijoje. S. Rudzevičius nagrinėjo kai kuriuos gamtos mokslų filosofinės analizės momentus, Z. Morkūnas – kai kuriuos socializmą kuriančios visuomenės politinės organizacijos momentus. B. Vaitkutės pranešimas buvo skirtas pirmykštės pasaulėžiūros rekonstravimui, E. Krakausko – materialistiniam visuomenės aiškinimo kriterijui. F. Škliarskaitė analizavo aktualias moterų laisvės ir lygiateisiškumo problemas, E. Meškauskas – V. Lenino atspindėjimo teorijos pobūdį, R. Plečkaitis – V. Lenino logines idėjas ir jų ryšį su šiuolaikine logika, I. Ledas – estetinio vertinimo principus V. Lenino veikaluose.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.