Tolstojystė Lietuvoje
-
Birutė Masionienė
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5798
PDF

Reikšminiai žodžiai

Levas Tolstojus
tolstojystė
komuna
žemės ūkis
meilė

Kaip cituoti

Masionienė B. (2014). Tolstojystė Lietuvoje. Problemos, 6, 74-82. https://doi.org/10.15388/Problemos.1970.6.5798

Santrauka

Straipsnyje teigiama, kad L. Tolstojaus religinių-etinių idėjų paplitimas Lietuvoje ir jų įtaka lietuvių visuomenei iki šiol nėra tyrinėta. Ši tema yra aktuali literatūrologams bei Lietuvos visuomeninės minties istorijos tyrinėtojams. Straipsnyje bandoma iš dalies užpildyti minėtą tyrimų spragą. Pateikiami mažai žinomi duomenys (dalis jų publikuojama pirmą kartą) apie Lietuvos tolstojininkų asmeninius ryšius su rusų rašytoju, apie XX a. pradžios tolstojystės judėjimą Lietuvoje, kuris reiškėsi laikraščių leidyba, rašytojo kūriniu vertimais ir spausdinimu, žemės ūkio komunų organizavimu ir pan. L. Tolstojaus sekėjai Lietuvoje paprastai atmesdavo ankstyvąsias jo idėjas, mažai domėjosi jo menine kūryba. Akcentuodami nesipriešinimo blogiui jėga, dorovinio tobulėjimo bei visuotinės krikščioniškosios meilės principus, jie atitrūko nuo revoliucinės kovos, plėtojo smulkiaburžuazinę antibažnytinę ir antikapitalistinę ideologiją.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.