A. Olizarovijus ir jo veikalas „Politinė žmonių visuomenė“
-
Leonas Valkūnas
Publikuota 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6229
PDF

Reikšminiai žodžiai

Aleksandras Olizarovijus
auklėjimas
šeima
valstybė
visuomenė

Kaip cituoti

Valkūnas L. (1978). A. Olizarovijus ir jo veikalas „Politinė žmonių visuomenė“. Problemos, 22, 36-48. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6229

Santrauka

Straipsnyje pristatoma Vilniaus universiteto profesoriaus A. Olizarovijaus knyga „Politinė žmonių visuomenė“. Knygą sudaro trys dalys: apie šeimą, apie pilietinę padėtį ir apie valstybę. Joje autorius skundžiasi žmonėmis, kurie aukščiausiu gėriu laiko pilvo užgaidas, piktinasi didžiūnų papročiais bei žmonėmis, kurie nelaiko mokslo vertybe. Didžioji knygos dalis skirta auklėjimo klausimams. Iš mokymo dalykų A. Olizarovijus pabrėžė gimnastikos reikšmę, aptarė muziką, piešimą, kalbų mokymą. Auklėtinio amžių skirstė į septynerių metų periodus – kūdikystės, vaikystės ir jaunuolio amžius. Nagrinėjo visuomenės organizaciją, aptarė svarbiausias bajorų luomo privilegijas, valdymo formas – demokratiją, aristokratiją ir monarchiją. Smerkė žiaurių ponų elgesį su baudžiauninkais, skelbė užuojautą skriaudžiamiesiems sluoksniams. Aptarė santuokos klausimus: santuokos kliūtis, sutuoktinių amžių, būdą, pasirengimą santuokai. Daroma išvada, kad A. Olizarovijus nėra originalus mąstytojas, jis – kompiliatorius, eruditas, svetimų nuomonių rinkėjas ir aiškintojas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.