Etniniai periodai
-
Lewis Henry Morgan
Publikuota 1979-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6249
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lewis Morgan
Ikiklasinė visuomenė
visuomenės raida
etniniai periodai
valdymo formos

Kaip cituoti

Morgan L. H. (1979). Etniniai periodai. Problemos, 23, 84-93. https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6249

Santrauka

Publikuojamas L. H. Morgano veikalo „Senovės visuomenė“ skyriaus vertimas. Naujausieji ankstyvosios žmonių būklės tyrinėjimai leidžia manyti, kad žmonija pradėjo savo veiklą nuo pačios žemiausios raidos pakopos ir prasiskynė kelią iš laukinės būklės į civilizaciją, lėtai kaupdama patyrimą. Žmogus sukūrė dvi pagrindines valdymo formas: gimininę socialinę, kuri sudaro visuomenę, ir politinę, kuri sudaro valstybę. Pirmoji remiasi asmenimis ir giminyste, o antroji – teritorija ir nuosavybe. Pirmoji yra senovės visuomenės, antroji – šiuolaikinės, arba civilizuotos, visuomenės valdymo forma. Nagrinėjami namų institutai žmonijos raidoje. Teigiama, kad nuosavybės idėja formavosi lėtai, atsirado laukinės būklės periode. Autorius išskiria etninius periodus: 1) Žemutinė laukinės būklės pakopa; 2) vidurinė laukinės būklės pakopa; 3) aukštutinė laukinės būklės pakopa; 4) žemutinė barbarybės pakopa; 5) vidurinė barbarybės pakopa; 6) aukštutinė barbarybės pakopa; 7) civilizacijos pakopa. Šis skyrimas leidžia traktuoti kiekvieną atskirą visuomenę pagal jos santykinės pažangos būklę ir laikyti ją savarankiško tyrimo objektu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.