Gamtotyros teorijų sandara (sisteminis požiūris)
-
Algirdas Kunčinas
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6306
PDF

Reikšminiai žodžiai

Gamtotyra
teorija
sandara
mokslo filosofija
sistema

Santrauka

Straipsnyje autorius aptaria gamtotyros teorijos sandarą. Teigiama, kad svarbiausia kiekvienoje teorijoje yra tam tikra teorinė konstrukcija, sudaryta iš abstrakčių idealizuotų elementų. Konkrečiu pažinimo momentu eksperimentiškai fiksuojami materialiojo pasaulio ryšiai gali būti vienodai sėkmingai išreikšti skirtingomis matematinėmis formulėmis. Tačiau anksčiau ar vėliau prieinama prie gilesnių, išsamesnių materialiojo pasaulio ryšių, tuomet ir išaiškėja, kad matematinės funkcijos išraiškos, kurios buvo ekvivalenčios konkrečių materialiojo pasaulio ryšių, fiksuojamų konkrečiu pažinimo momentu, atžvilgiu, pasirodo esančios neekvivalentiškos išsamesnių ryšių atžvilgiu. Autorius išskiria teorinę sistemą (svarbiausią mokslo teorijų sandaros dalį), kuri apima ir teorinę konstrukciją, ir matematinį aparatą. Aptariamos „sistemos“, „sandaros“, „struktūros“ bei „funkcijos“ sąvokos. Sistema išreiškia tam tikrą esminį bet kokios prigimties daikto aspektą, ji yra priešingų sąvokų „sandara“ ir „funkcija“ sintezė. Sistemos funkcija suprantama kaip sistemos vidinis persitvarkymas, išėjimo parametrų kitimas pakitus įėjimo parametrams.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.