Estetinio suvokimo samprata (požiūris į V. Sezemano estetikos teoriją)
-
Kęstutis Rastenis
Publikuota 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6308
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vosylius Sezemanas
Lietuvos estetika
meno kūrinys
estetinis suvokimas
estetinė vertybė

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama estetinio suvokimo samprata V. Sezemano estetikoje. V. Sezemaną labiausiai domino estetinio suvokimo santykis su kasdieniu, paprastu jutiminiu suvokimu bei estetinio suvokimo objektyvumo klausimas – ar estetiškai reikšmingi faktoriai, estetinės vertybės yra pačioje estetinio objekto struktūroje, suformuotoje specifiniu būdu taip, kad jų suvokimas galimas tik laikantis vienokių ar kitokių objekto sąrangoje esančių nuorodų, ar tų estetinių vertybių atsiradimas yra grynai subjektyvus dalykas, pats „estetinis objektas“ tam tėra dingstis; ar estetinės vertybės – tai subjekto ir objekto sąveikoje atsirandantis dalykas. V. Sezemano nuomone, estetikos teorijai daugiausia turėtų rūpėti meno kūrinio struktūra, nes ir meno kūrinio suvokimas, ir kūrybos procesas įdomūs šiai teorijai tik tiek, kiek pirmasis aktualizuoja objektyvias estetines vertybes, įkūnytas meno kūrinyje, o kūrybos procesas tas vertybes įkūnyja meno kūrinyje specifiniu būdu. Nagrinėdamas setetinį suvokimą, V. Sezemanas siekia ne pateikti išsamų estetinio suvokimo paaiškinimą, o rasti specifinius estetinio suvokimo bruožus. Analizuojama distancija, kaip estetinio objekto suvokimo būtina sąlyga.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.