J. Sasnauskienė. Marksistinės estetinio auklėjimo teorijos metodologinių principų formavimosi socialinės-istorinės prielaidos.
-
S. Baležentienė
Publikuota 2014-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6320
PDF

Reikšminiai žodžiai

J. Sasnauskienė
Krescencijus Stoškus
Jokūbas Minkevičius
Juozas Mureika
estetika

Santrauka

1981 m. sausio 13 d. J. Sasnauskienė Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Marksistinės estetinio auklėjimo teorijos metodologinių principų formavimosi socialinės-istorinės prielaidos“. Darbo mokslinis vadovas – doc. kand. K. Stoškus, oficialieji oponentai: prof. dr. J. Minkevičius ir doc. kand. J. Mureika. Disertacijoje sprendžiamas estetinio auklėjimo ryšys su visuomene, socialiniais santykiais bei pagrindinėmis kultūros ypatybėmis skirtingais visuomenės istorijos etapais.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.