Pažintinis aspektas D. Santajanos filosofijoje
-
Liutauras Dėgesys
Publikuota 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6330
PDF

Reikšminiai žodžiai

George Santayana
kritinis realizmas
pažinimas
esmė
skepticizmas

Kaip cituoti

Dėgesys L. (1982). Pažintinis aspektas D. Santajanos filosofijoje. Problemos, 28, 63-72. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6330

Santrauka

Straipsnyje analizuojama amerikiečių filosofo G. Santayanos (1863–1952) pažinimo teorija kritinio realizmo kontekste. Jo filosofinėje sistemoje kriticizmo (skepticizmo) ir esmės koncepcijos pasireiškia kaip spekuliatyvios teorijos, kuriomis mėginama realizuoti gnoseologinio monizmo principą – pažinimo pagrindu suvienyti iš esmės pliuralistinę sistemą, kurią sudaro keturios būties sritys: materijos, esmės, tiesos ir dvasios. Esmės teorija skirta panaikinti pažinimo proceso dualizmą, suderindama intuityvų pažinimą ir gyvūnišką tikėjimą. Skepticistine redukcija gaunami gryni beprasmiai objektai, juos galima mąstyti, bet jie neturi momentinio egzistavimo, nominalinės vertės. Esmės teorija pagrindžia pažinimo proceso mechanizmą, kuris G. Santayanos sistemoje atsiskleidžia trejopa ekspozicija: nurodo esmės kategorijos funkcijas (interpretuoja esmės kategoriją funkcionaliai, metodo prasme); pagrindžia diskursyvinio mąstymo galimybę (realizuoja dialektinį-sisteminį teorijos aspektą; mėgina suvienyti filosofinį skeptinį pažinimą ir pasaulio atspindį gyvūniškajame tikėjime. Mėginimas racionalizuoti sveiku protu pagrįstą žmogaus tikėjimą objektyvaus pasaulio egzistavimu yra metodologiškai nerezultatyvus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.