Apie mokslinio komunizmo objektą ir dėsnius
-
Matas Davidavičius
Publikuota 1984-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6445
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokslinis komunizmas
marksizmas
komunizmo dėsniai
visuomenės formacija
politiniai dėsningumai

Kaip cituoti

Davidavičius M. (1984). Apie mokslinio komunizmo objektą ir dėsnius. Problemos, 31, 5-14. https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6445

Santrauka

Straipsnyje analizuojama mokslinio komunizmo objektas ir dėsniai. Mokslinis komunizmas – tai mokslas apie klasinę proletariato kovą ir socialistinę revoliuciją, apie socializmo ir komunizmo kūrimo socialinius ir politinius dėsningumus, apie pasaulinį revoliucinį procesą kaip visumą. Nagrinėjami mokslinio komunizmo dėsnių klasifikavimo, pagrindinio komunistinės formacijos dėsnio klausimai. Aptariami materialiniai ir ideologiniai santykiai, politinės ekonomijos pažintinis statusas, brandaus socializmo ypatybės. Klasinė proletariato kova yra ne tik socialinis politinis, bet ir sociologinis dėsningumas. Nagrinėjamas socializmo peraugimo į komunizmą procesas: tik socializmui būdingų bruožų išnykimas ir naujų komunistinių bruožų atsiradimas yra specifiniai socializmo peraugimo į komunizmą dėsningumai. Sociologiniai dėsningumai (skirtingai nuo bendrasociologinių) būdingi tik komunistinės visuomenės formacijos atsiradimui, funkcionavimui ir vystymuisi; jie išreiškia esminius ryšius tarp įvairių materialistinių ir ideologinių santykių rūšių (struktūrinių elementų), taip santykius tarp įvairių socialinių bendrijų (socialiniai politiniai dėsningumai).
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.