Demokratijos ir visuomeninio mąstymo ugdymas Vengrijoje
-
Margit Kovacs
Publikuota 1984-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6446
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socialistinė demokratija
visuomeninis mąstymas
ideologija
visuomeniškumas
masinė informacija

Kaip cituoti

Kovacs M. (1984). Demokratijos ir visuomeninio mąstymo ugdymas Vengrijoje. Problemos, 31, 15-26. https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6446

Santrauka

Straipsnyje aptariamas socialistinės demokratijos ir visuomeninio mąstymo ugdymas. Socialistinės demokratijos raida yra glaudžiai susijusi su visišku socializmo sukūrimu. Išsivystęs socializmas reiškiasi visose visuomenės gyvenimo sferose, jo tolesnės plėtotės viena iš esminių sąlygų yra tolesnis socialistinės valstybės ir demokratijos tobulinimas. Aptariamos visuomeniškumo, viešosios nuomonės, ideologijos sampratos. Visuomeniškumas yra visuma tokių sąmonės veiksnių, kurie rodo individo nusistatymą esamos visuomeninės sistemos atžvilgiu. Ideologija savo turiniu ir funkcijomis sąlygoja žmogaus veiklos pavidalą. Piliečių auklėjimas, jų visuomeninio mąstymo formavimas daug kuo priklauso nuo politiškai brandžios ir gerai išvystytos masinės informacijos. Informacija ir viešumas yra organiški socialistinės demokratijos elementai. Socialistinė visuomeninė raida reikalauja tokios informacijos sistemos, kuri skatintų individų visuomeninį mąstymą, formuotų jų nuomones ir tuo teigiamai veiktų atskirų žmonių ir ištisų kolektyvų socialinį elgesį, plėstų ir gilintų visuomeninio gyvenimo turinį.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.