Dėl Tarybų Lietuvos socialinės struktūros antikomunistinių falsifikacijų
-
Klemensas Skerstonas
Publikuota 1984-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6450
PDF

Reikšminiai žodžiai

Tarybų Lietuva
socialinė struktūra
antikomunistinės falsifikacijos
socialistinė visuomenė
buržuaziniai nacionalistai

Kaip cituoti

Skerstonas K. (1984). Dėl Tarybų Lietuvos socialinės struktūros antikomunistinių falsifikacijų. Problemos, 31, 61-68. https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6450

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos lietuvių buržuazinės emigracijos ideologų teiginių apie Tarybų Lietuvos socialinę struktūrą specifinės ypatybės. Jų leidiniuose spausdinami bei komentuojami marksizmo renegatų, dešiniųjų socialistų, radikaliosios krypties sociologų rašiniai, kurie dažniausiai pristatomi kaip marksistiniai. Rašant apie darbininkų klasę socialistinėje Lietuvoje nevengiama faktinės medžiagos iškraipymų, falsifikacijų. Buržuaziniai ideologai labai tendencingai apibūdina socialistinės Lietuvos kaimo gyventojų, miesto ir kaimo santykius, iškreiptai vaizduodami industrializaciją, kolektyvizaciją, kaimo gyventojų migraciją į miestus. Jie kapitalistinių gamybinių santykius realijas mechaniškai bando taikyti socializmui ir pateikia aiškiai tendencingus socialistinio gamybos būdo vertinimus. Visiškai nekreipiamas dėmesys į pagrindinius socialistinės visuomenės bruožus, kurie ją skiria nuo buržuazinės visuomenės ir kurie labiausiai pasireiškia visuomenės socialinėje struktūroje. Socialistinėje visuomenėje dar egzistuojančius klasinius skirtumus siekiama traktuoti kaip socialinius antagonizmus ir vaizduoti juos kaip realaus socializmo raidos tendencijas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.