Estetikos teorijos formavimasis Baltarusijoje
-
Vadimas Salejevas
Publikuota 1984-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6453
PDF

Reikšminiai žodžiai

Estetika
Baltarusija
menas
meninė kultūra
estetinis ugdymas

Kaip cituoti

Salejevas V. (1984). Estetikos teorijos formavimasis Baltarusijoje. Problemos, 31, 88-98. https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.31.6453

Santrauka

Straipsnyje pristatoma estetinės minties raida Baltarusijoje, didžiausias dėmesys skiriamas paskutiniųjų dviejų dešimtmečių estetikos padėčiai. Estetinė problematika ilgą laiką buvo plėtojama ne filosofijos kategorijų lygiu, pasitelkiant visą loginį ir metodologinį aparatą, bet tik retsykiais spontaniškai iki jo pakildavo, kai tekdavo spręsti teorinio pobūdžio problemas apie grožio esmę, meno prigimtį, jo funkcijas ar visuomeninę paskirtį. Autorius teigia, kad tokią padėtį sąlygojo istorinės ir socialinės baltarusių tautinės kultūros vystymosi ypatybės. Išskiriamos trys šiuolaikinės Baltarusijos estetikos tendencijos: meninės kultūros ir estetinės minties raidos istorinių tyrimų kryptis; meno prigimties, genezės, funkcijų ir jo suvokimo, taip pat meninio ir estetinio ugdymo problemų teorinės analizės kryptis; universitetinė kryptis, kurios atstovai tyrinėja estetinių kategorijų turinį. Naujausiuose Baltarusijos estetikų tyrinėjimuose vis daugiau dėmesio skiriama problemoms, susijusioms su kultūrologija, sociologija, filosofija, menotyra. Visa tai rodo tolesnį gyvybingą estetinės minties Baltarusijoje vystymąsi.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.