Muzikos kūrinių turinio klausimu
-
Bonifacas Šidiškis
Publikuota 1986-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.35.6540
PDF

Reikšminiai žodžiai

Muzikos kūriniai
muzikos kalba
kūrinio elementai
muzikologija
ženklų sistema

Kaip cituoti

Šidiškis B. (1986). Muzikos kūrinių turinio klausimu. Problemos, 35, 93-100. https://doi.org/10.15388/Problemos.1986.35.6540

Santrauka

Straipsnyje pateikiamos muzikos kūrinių tyrinėjimo problemos, analizuojamos sudedamosios muzikos kūrinio dalys. Muzikos kūrinys traktuojamas kaip žmonių bendravimo priemonė, nes pati muzika – tai kalba, tam tikra ženklų sistema. Muzikos kūrinys – tai pranešimas apie kokius nors objektus, mintis, jausmus, emocijas ar faktus. Muzika – tai kalba, kurios komunikacinių ženklų reikšmės yra objektyvios, t. y. jos nėra sąlygotos tokių susitarimų kaip šnekamosios kalbos žodžių reikšmės, bet yra objektyviai sąlygotos muzikos kūrinių vidinės sandaros, o pastaroji sąlygota specifinės muzikos suvokimo ir kūrybos logikos. Muzika sudaroma iš objektyvių žmogaus prigimties komunikacinių ženklų. Semantiniu požiūriu muzika yra žmonių specialus būdas perduoti vieni kitiems savitas žinias apie jų pojūčius, išgyvenimus, emocijas, jausmus. Pragmatiniu požiūriu muzika yra menas išreikšti dvasinį žmogaus ir visuomenės gyvenimą, padedantis turtinti jo vidinį pasaulį naujais estetiniais išgyvenimais ir įsigilinti į savo dvasinį pasaulį.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.