Über die Linie: E. Jüngeris ir M. Heideggeris nihilizmo akivaizdoje
-
Rita Šerpytytė
Publikuota 2004-10-02
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.66.6642
PDF

Reikšminiai žodžiai

nihilizmas
Niekis
Būtis
technika
fenomenologija
ontologija

Kaip cituoti

Šerpytytė R. (2004). Über die Linie: E. Jüngeris ir M. Heideggeris nihilizmo akivaizdoje. Problemos, 66, 150-158. https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.66.6642

Santrauka

Straipsnyje aptariami nihilizmo problemos formulavimo XX a. filosofijoje ypatumai. Remiamasi prielaida, kad nihilizmo fenomeno aprašymas susiduria su paties nihilizmo termino „ išplėtimo“ problema – nihilizmo istorijos tapatumo Niekio „istorijai“ problema. Keliamas klausimas, ar ieškant nihilizmo fenomeno manifestacijų ir jo esmiškųjų „bruožų“ nihilizmą privalu traktuoti kaip susijusį su Niekiu. Šis nihilizmo problemos ontologinio įšaknytumo klausimas svarstomas analizuojant garsiąją E. Jüngerio ir M. Heideggerio polemiką nihilizmo klausimu. Parodoma, jog E. Jüngeris nihilizmą aprašo kaip totalų pasaulio technizavimą ir paties pasaulio redukciją, o Heideggeris dekonstruoja Jüngerio nihilizmo aprašymą, nihilizmo ir jo manifestacijos – šiuolaikinės technikos- svarstymą išvesdamas į ontologinę perspektyvą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.