Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje
-
Valdas Pruskus
Publikuota 2002-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.62.6681
PDF

Reikšminiai žodžiai

capitalism
catholicism
socialism
private property
common good kapitalizmas
katalikybė
socializmas
privatinė nuosavybė
Visuotinė gerovė

Kaip cituoti

Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje (V. Pruskus , Trans.). (2002). Problemos, 62, 34-57. https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.62.6681

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos jaunosios kartos lietuvių intelektualų katalikų pažiūros i kapitalizmą ir socializmą. Aptariamos puoselétų nuostatų idėjinės ištakos. Atskleidžiamas kritinis požiūris į tuometinį kapitalizmą, jo funkcionavimo padarinius ir jų įtaką individo saviraiškos galimybėms. Pateikiamas socializmo, kaip teorinio modelio ir socialinio eksperimento, vykdyto Sovietų Rusijoje, vertinimas.
PDF