Koordinacijos problemos. Apie Homo oeconomicus tinkamumą eismui
-
Hans Bernhard Schmid
Publikuota 2002-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2002.61.6745
PDF

Reikšminiai žodžiai

recenzija

Kaip cituoti

Schmid H. B. (2002) „Koordinacijos problemos. Apie Homo oeconomicus tinkamumą eismui“, Problemos, 610, p. 161-165. doi: 10.15388/Problemos.2002.61.6745.

Santrauka

Versta iš Schmid, H. B. „Koordinationsprobleme. Die Verkehrstauglichkeit des 'Homo oeconomicus'", Neue Zurcher Zeitung. 2001 m. birželio 2/3 d., Nr. 126. p. 52. Problemų redaktoriai dėkoja recenzijos autoriui ir Neue Zurcher Zeitung redakcijai už leidimą paskelbti straipsnio vertimą j lietuvi t) kalbą. Iš vokiečitĮ kalbos vertė VU Užsienio kalbtĮ instituto FBMM Vokieči11 kalbos katedros docentė Danutė Kalendienė.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.