Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)
-
Inga Vidugirytė
Publikuota 1998-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6895
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rūta Vabalaitė
Krescencijus Stoškus
Vaidas Matonis
Juozas Mureika
meno mirtis

Kaip cituoti

Vidugirytė I. (1998). Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė). Problemos, 54, 124-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.54.6895

Santrauka

1998 m. kovo 19 d. Vilniaus universitete Rūta Marija Vabalaitė apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“. Mokslinis darbo vadovas – doc. K. Stoškus, oficialieji oponentai – prof. V. Matonis ir prof. J. Mureika. Disertacijoje analizuojamos reikšmingiausios XIX – XX a. filosofinės teorijos (G. W. F. Hegelio, F. Nietzsches, M. Heideggerio ir T. Adorno), kuriose esmingai keliama meno mirties problema. Palyginamos šių filosofų idėjos, nustatomi jų tarpusavio ryšiai ir santykiai su kitomis teorijomis ir pačiais meno pokyčiais. Aptariamas klausimas, kokius meno pokyčius reikėtų laikyti jo atsinaujinimu, o kokius – meno mirtimi.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.