Descartes ir keturi tiksliųjų gamtos mokslų šimtmečiai
-
Kęstutis Masiulis
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6935
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rene Descartes
gamtos mokslai
optika
koordinačių sistema
dedukcija

Kaip cituoti

Masiulis K. (1998). Descartes ir keturi tiksliųjų gamtos mokslų šimtmečiai. Problemos, 52, 57-67. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6935

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamos R. Descartes‘o spręstos matematinės ir gamtamokslinės problemos, aptariami jo gauti rezultatai ir jų poveikis mokslų raidai. Jis pasižymėjo matematikoje, daugelyje fizikos sričių, meteorologijoje, fiziologijoje. R. Descartes sugalvojo algebrinę lygtį atvaizduoti stačiakampėje koordinačių sistemoje. Į geometriją įsiveržus algebrai, jos problemos pradėtos spręsti analitiškai. Tai lėmė tolesnę matematinės analizės raidą. Optikoje R. Descartes‘ui pavyko išaiškinti vaivorykštės prigimtį ir įrodyti, kad optikos prietaisams tinkamiausi ne sferiniai, bet hiperboliniai lęšiai. Siekdamas universaliais principais paaiškinti gamtos reiškinius, R. Descartes įvedė į mokslinę vartoseną gamtos dėsnio sampratą. Jis buvo racionalistinio – deduktyvaus arba aksiominio – fizikos teorijų konstravimo pradininkas. Tokiu metodu gautus dėsnius R. Descartes reikalavo patikrinti eksperimentu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.