Descartes'o matematinės idėjos pirmuosiuose lietuviškuose vadovėliuose
-
Algirdas Ažubalis
Publikuota 1998-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6937
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rene Descartes
matematika
Lietuvos mokykla
koordinačių sistema
kintamasis dydis

Kaip cituoti

Ažubalis A. (1998). Descartes’o matematinės idėjos pirmuosiuose lietuviškuose vadovėliuose. Problemos, 52, 74-78. https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6937

Santrauka

Straipsnyje įvardijamos pagrindinės R. Descartes‘o matematinės idėjos ir apžvelgiama jų dėstymo istorija pirmuosiuose lietuviškuose vadovėliuose. Teigiama, kad R. Descartes suformulavo analizinės geometrijos ir algebrinės simbolikos pagrindus, uždavinių sprendimo metodiką, įvedė koordinačių sistemą, kintamojo dydžio sąvoką, priartėjo prie diferencialinio skaičiavimo, pritaikė integralinio skaičiavimo metodus. Pirmoji lietuviška matematinė knyga – aritmetikos uždavinynas (1885 m.), kuriame devynis uždavinius rekomenduojama spręsti sudarant lygtį iš sąlygos. Su algebrine simbolika lietuvių skaitytojus pirmasis 1916 m. supažindino A. Smetona. Prof. Z. Žemaičio ir kitų matematikų pastangomis funkcijos sąvoka mokant algebros nuo 1928 m. imta vartoti kaip pagrindinė. Analizinės geometrijos bei diferencialinio ir integralinio skaičiavimo pradmenys tuo metu dėstyti gimnazijų baigiamosiose klasėse, vadovėlius jiems parašė J. Stoukus, B. Ketarauskas, A. Juška.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.