Apie ribą tarp metafizikos ir mokslo
-
Skaistė Laskienė
Publikuota 1996-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6989
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokslas
metafizika
demarkacija
metodas
būtis

Kaip cituoti

Laskienė S. (1996). Apie ribą tarp metafizikos ir mokslo. Problemos, 49, 5-15. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.6989

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas metafizikos ribų klausimas ir jos santykis su mokslu. Aptariamos skirtingos metafizikos sąvokos ir sampratos. Aristotelis ir jo šalininkai metafiziką iš esmės tapatina su ontologija kaip disciplina, nagrinėjančia bendriausius būties (daiktų) pradus, principus, esmę ar prigimtį. I. Kanto šalininkai metafizikos terminą taiko ne tik ontologijai, bet ir epistemologijai, bei skeptiškai vertina galimybę racionaliai tirti daugelį tradicinių transcendentinės metafizikos problemų (Dievo, sielos nemirtingumo ir pan.). Loginio empirizmo atstovų požiūris į metafiziką pernelyg ribotas. Autorė teigia, kad metafizinės problemos nuo mokslinių skiriasi tuo, kad jos apima ne griežtai išskirtus objektus, bet subjekto ir objekto santykį. Metafizinės problemos žymiai abstraktesnės ir fundamentalesnės nei mokslinės ir iš principo galutinai neišsprendžiamos, jas sprendžiant atsiveria daug platesnė pažinimo erdvė nei moksle. Metafizika atmeta mokslo empirinius metodus, o jo teorinius metodus papildo filosofine įžvalga ir refleksija.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.