Filosofinė socialinio pažinimo problemų refleksija
-
S. Venskevičius
Publikuota 1996-10-06
https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7003
PDF

Reikšminiai žodžiai

Justinas Karosas
Arvydas Šliogeris
Bronislavas Kuzmickas
socialinis pažinimas
socialinė filosofija

Kaip cituoti

Venskevičius S. (1996). Filosofinė socialinio pažinimo problemų refleksija. Problemos, 49, 146-148. https://doi.org/10.15388/Problemos.1996.49.7003

Santrauka

1994 m. vasario 25 d. docentas J. Karosas apgynė filosofijos habilituoto daktaro disertaciją „Socialinio pažinimo problema (jos susiformavimo filosofiniai kontūrai)“. Oficialieji oponentai – profesoriai B. Kuzmickas ir A. Šliogeris. Autoriaus pradinė tezė – visuomenės pažinimas yra gamtamokslinio pažinimo priešybė, jis suaugęs su teleologiškumu ir todėl nėra grynai gnoseologinis. Disertacijoje apžvelgiama visuomenės pažinimo refleksija nuo antikos iki XIX amžiaus. Analizuojama natūralistinė socialinio pažinimo problemos sklaida (A. Comte, H. Spenceris) bei visuomenės pažinimas hoministiškai orientuotoje filosofijoje (W. Dilthey, W. Windelbandas, H. Rickertas).
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.