Rinka, planavimas, dorovė
-
Vanzeta Rybakovienė
Publikuota 1995-10-06
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7036
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rinka
socializmas
kolektyvizmas
individualizmas
dorovė

Santrauka

Šiuolaikinė ekonominė realybė apibūdinama skirtingų ekonominių nuostatų – komandinės-administracinės ir rinkos – kova. Pastaroji ypatingai siejasi su individualistine dorove, o pirmoji – su kolektyvistine. Straipsnyje analizuojami nurodytų dorovinių principų tarpusavio santykiai, atskleidžiamos jų ekonominės ir socialinės prielaidos. Teigiama, kad kolektyvistinė dorovė vyrauja uždarose patriarchalinio, kartais vadinamojo organiškojo tipo visuomenėse, o individualistinė – atvirose, dinamiškose, šiuolaikinėse visuomenėse. Istorijos eigoje vis labiau stiprėja individualistinė ir silpnėja kolektyvistinė dorovė. Daroma išvada, kad mėginimas supriešinti rinkos ekonomiką, kaip efektyvią, bet tariamai amoralią, skatinančią „buržuazinį individualizmą“, su vadinamąja socialistine ekonomika, kaip mažiau efektyvia, bet užtat ugdančia pačias geriausias dorovines žmogiškąsias savybes – kolektyvizmą, tarpusavio pagalbą, draugystę ir panašiai, yra nepagrįstas nei teoriškai, nei praktiškai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.