Utopinis socializmas Lietuvoje
-
A. Urbonavičius
Publikuota 1990-10-05
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7087
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bronislovas Genzelis
Juozas Mureika
Albinas Lozuraitis
Kazimieras Gudonis
utopinis socializmas

Kaip cituoti

Urbonavičius A. (1990). Utopinis socializmas Lietuvoje. Problemos, 44, 66-67. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7087

Santrauka

1988 m. lapkričio 22 d. filosofijos mokslų kandidato disertaciją pavadinimu „Utopinis socializmas Lietuvoje XIX a.“ Vilniaus universitete apgynė Politologijos katedros dėstytojas Kazimieras Gudonis. Moksliniam darbui vadovavo prof. B. Genzelis; oficialieji oponentai – J. Mureika ir A. Lozuraitis. Pirmasis disertacijos skyrius „Socialinės utopijos tipologizacija“ skirtas bendrajai metodologinei socialinės utopijos charakteristikai, teoriškai pagrindžiama nauja tipologija, kuri padeda išskirti utopinio socializmo ypatybes ir pagrindinius struktūros elementus. Antrajame skyriuje „Utopinis socializmas Lietuvoje XIX a. ir jo ištakos“ nagrinėjama lietuviškosios socialinės utopijos istorinė raida.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.