L. Memfordas: kultūros krizės problema cikliškumo teorijos ir technologinio determinizmo sandūroje
-
Leonidas Donskis
Publikuota 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7095
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lewis Mumford
kultūros kritika
kultūros krizė
miestas
megamašina

Kaip cituoti

Donskis L. (1990). L. Memfordas: kultūros krizės problema cikliškumo teorijos ir technologinio determinizmo sandūroje. Problemos, 43, 55-62. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.43.7095

Santrauka

Straipsnyje pristatoma amerikiečių filosofo, meno istoriko, urbanistikos sociologo L. Mumfordo kūrybos svarbiausi bruožai. Jis savitai plėtojo O. Spenglerio ir A. Toynbee‘io teorinę tradiciją: cikliškumo teoriją sujungė su savo mokytojo P. Geddeso urbanistiniais tyrinėjimais. L. Mumfordas kultūrą apibrėžė kaip žmonių adaptacijos pasaulyje ir jų kolektyvinės veiklos technologiją. Kultūros krizė virsta miesto krizės problema. Miestas – tai ypatingas kultūros fenomenas, kultūros formų, ženklų ir simbolių saugykla, paties kultūros proceso simbolis ir instrumentas. L. Mumfordo miesto kultūros koncepcijoje mechaniškumo triumfo ir neorganiškumo (mašininės ir technologinės civilizacijos) alternatyva tampa gyvenimo kultūra. Jo siūloma kultūros krizės įveikimo programa įgyja miesto gelbėjimo programos pobūdį: tai regioninės kultūros ugdymas, miestų augimo apribojimas bei reguliavimas, nauji visuomenės institutai ir bendra žemės nuosavybė. Megamašina – kolektyvinė visuomenės egzistavimo būdo apraiška – L. Mumfordo koncepcijoje yra kultūros dėsnis, jos lemtis ir pabaiga. Su megamašina tiesiogiai siejasi L. Mumfordo technikos ir mokslo bei jo vaidmens kultūroje nuvertinimas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.