Mintys klausimu: „Kam reikalinga filosofija?“
-
Jozefas Kokelmanas
Publikuota 1990-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7105
PDF

Reikšminiai žodžiai

Filosofija
reikšmė
komunikacija
filosofinė diskusija
metafilosofija

Kaip cituoti

Kokelmanas J. (1990). Mintys klausimu: „Kam reikalinga filosofija?“. Problemos, 42, 43-59. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.42.7105

Santrauka

Straipsnyje keliami ir svarstomi filosofijos paskirties, prasmės ir tikslo klausimai. Autorius aiškina, kaip jis, veikiamas fenomenologijos ir hermeneutinio judėjimo, susidarė nuomonę apie filosofiją, svarsto filosofijos santykį su mokslu ir religija, koks metodas geriausiai tinka filosofiniams tyrinėjimams. Filosofijos ieškojimų laukas slypi esinių būtyje. Filosofija turi kritiškai apmąstyti visybės prasmę, prasmės totalumą. Analizuojamos G. Hegelio filosofijos, filosofinės refleksijos, istoriškumo sampratos. Filosofinis matmuo yra neatskiriamas nuo visko, kas žmogaus gyvenime yra ne filosofija. Filosofija turi prasidėti nefilosofinėse patirtyse ir tada pamėginti jas transcenduoti visybės linkme. Filosofijos reikalingumo klausimas svarstomas teigiant, kad filosofija turi būti laikoma esmine žmogaus galia. Aptariamas filosofų specialistų diskusijos statusas. Teigiama, kad filosofinė diskusija yra priemonė besidarbuojantiems filosofijoje susikalbėti, todėl ji turi kažką bendro su kitomis komunikacijos formomis. Samprotaujama apie šiuolaikinį filosofinių pažiūrų pliuralizmą, jis laikomas skirtingų tikrovės patirčių rezultatu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.