Klasinė sąmonė
-
Gyorgy Lukacs
Publikuota 1987-04-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7215
PDF

Reikšminiai žodžiai

Klasinė sąmonė
proletariatas
marksizmas
klasių kova
visuomenė

Kaip cituoti

Lukacs G. (1987). Klasinė sąmonė. Problemos, 36, 92-119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7215

Santrauka

Publikuojamas G. Lukacso veikalo „Istorija ir klasinė sąmonė“ skyriaus vertimas. Jame aptariama klasinės sąmonės esmė ir funkcijos, jos praktinis vaidmuo proletariato klasinėje kovoje. Marksistiniu požiūriu, visuomenės susiskaidymas į klases turi būti apibrėžtas pagal jų vietą gamybos procese. Mokslinio marksizmo esmė pasireiškia tuo, kad pripažįstamas tikrųjų varomųjų istorijos jėgų nepriklausymas nuo jas suvokiančios žmogaus sąmonės. Klasės pašauktumas viešpatauti reiškia, kad jos klasinių interesų ir klasinės sąmonės požiūriu, visuomenę kaip visumą galima sutvarkyti pagal tuos interesus. Klasės padėtis yra visuomenės ekonominės struktūros objektyvus rezultatas. Ikikapitalistinėse epochose klasinė sąmonė neįgyja aiškios formos ir nepajėgia sąmoningai daryti įtakos istorijos įvykiams. Kartu su kapitalizmu ir su tik ekonomiškai susiskaidžiusios visuomenės atsiradimu klasinė sąmonė įžengia į savimonės galimybės stadiją. Klasinė sąmonė apibrėžiama kaip klasinių interesų savivokos problema. Aptariami buržuazijos ir proletariato klasinės sąmonės bruožai. Proletariatas užbaigia save tada, kai save įveikia, kai kovodamas klasinę kovą sukuria beklasę visuomenę.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.