Klerikalinio antikomunizmo filosofijos ir pasaulėžiūros tyrimas
-
B. Deksnys
Publikuota 1987-04-04
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7216
PDF

Reikšminiai žodžiai

Antanas Gaidys
antikomunizmas
katalikybė
pasaulėžiūra
ateizmas

Kaip cituoti

Deksnys B. (1987). Klerikalinio antikomunizmo filosofijos ir pasaulėžiūros tyrimas. Problemos, 36, 120-121. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.0.7216

Santrauka

1984 m. lapkričio 12 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto specializuotoje taryboje šio instituto skyriaus vadovas A. Gaidys apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją „Katalikiškojo klerikalinio antikomunizmo filosofinių ir pasaulėžiūrinių pagrindų kritinė analizė“. Disertacija analizuoja problemas, esančias dviejų filosofinių disciplinų – filosofijos istorijos ir mokslinio ateizmo bei religijų ir ateizmo istorijos sandūroje: katalikiškosios filosofijos metodologinį vaidmenį klerikaliniame antikomunizme, šio ideologinių akcijų svarbiausius filosofinius ir pasaulėžiūrinius bruožus, ideologinę kovą marksistų ir krikščionių dialogo klausimu.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.