Ontologinės hermeneutikos kontroversijos: praktinis aspektas
Būties teorija
Vaiva Daraškevičiūtė
Publikuota 2015-10-07
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8478
PDF

Reikšminiai žodžiai

ontologinė hermeneutika
praktinė filosofija
supratimas
interpretacija
dialogas
konfliktas

Kaip cituoti

Daraškevičiūtė V. (2015). Ontologinės hermeneutikos kontroversijos: praktinis aspektas. Problemos, 88(88), 54-65. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8478

Santrauka

Straipsnyje aptariami du ontologinės hermeneutikos modeliai – pirmajam atstovauja Hanso Georgo Gadamerio filosofija, antrajam – dviejų italų mąstytojų: Luigi Pareysono ir Gianni Vattimo, hermeneutika. Šiuos tris filosofus vienija įsitikinimas, kad postmetafiziniame mąstyme ontologija įmanoma tik kaip praktinė hermeneutika, tačiau italų filosofai Pareysonas ir Vattimo savo hermeneutikos praktinę nuostatą pagrindžia eidami kitu keliu nei Gadameris. Straipsnyje teigiama, kad praktinės filosofijos požiūriu Gadamerio bei Pareysono ir Vattimo ontologinės hermeneutikos modeliai skiriasi dviem aspektais. Pirmasis skirtumas susijęs su pačia hermeneutikos traktuote – Gadamerio hermeneutika yra supratimo teorija, o Pareysono ir Vattimo ontologijoje hermeneutika traktuojama kaip interpretacijos teorija; antrasis susijęs su skirtingo veikimo modelio pasirinkimu – Gadamerio hermeneutikoje nusistatoma veikti dialogo būdu, o Vattimo ir Pareysono hermeneutikos praxis yra konfliktas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.