Tomo Akviniečio empirizmas: pažinimo objekto klausimas
Pažinimo teorija
Marija Oniščik
Publikuota 2015-10-07
https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8479
PDF

Reikšminiai žodžiai

reprezentacija
fantazmas
forma
suprantamumo rūšis
abstrahavimas

Kaip cituoti

Oniščik M. (2015). Tomo Akviniečio empirizmas: pažinimo objekto klausimas. Problemos, 88(88), 66-79. https://doi.org/10.15388/Problemos.2015.88.8479

Santrauka

Straipsnyje, kuris tęsia ankstesnius autorės tyrinėjimus Akviniečio kalbos filosofijos ir ontologijos srityse, aptariamos tomistinės epistemologijos problemos, akcentuojant pažinimo objekto klausimą. Akviniečio ontologijos principai lemia reprezentacinį pažinimo traktavimą, o tai, kas reprezentuojama, yra daikto forma. Dvi pažinimo galios – juslinė ir intelektinė – reikalauja dvejų „reprezentacijų“. Tokios reprezentacijos yra fantazmas – juslinis daikto vaizdinys, sudaromas vaizduotės, ir suprantamumo rūšis – intelektinis vaizdinys, abstrahuojamas iš juslinio. Ši dvejopa reprezentacija Akviniečiui yra būtina pažinimo priemonė, užtikrinanti konceptualizacijos galimybę, nuo kurios priklauso kalbos reikšmingumas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.