Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė
Filosofijos istorija
Paulius Kukis
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9894
PDF

Reikšminiai žodžiai

Schellingas
subjektas
objektas
vokiečių idealizmas
inteligibilumas
transcen­dentalumas
spekuliatyvumas

Kaip cituoti

Kukis P. (2016). Subjekto samprata Schellingo transcendentaliniame idealizme ir racionalaus idealizmo kritikoje: lyginamoji analizė. Problemos, 89, 141-152. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9894

Santrauka

 

Šiame straipsnyje siekiama apibrėžti konkrečius skiriamuosius subjekto sampratos bruožus Schellingo racionaliajame transcendentaliniame idealizme ir vėlesnėje racionalaus idealizmo kritikoje. Pasitelkdami lyginamąją analizę mes žvelgiame į bendresnio pobūdžio Schellingo teorinių pozicijų rai­dą, kuri neišvengiamai darė įtaką konceptualiãi prieigai prie subjektyvumo problematikos. Parodome, kad racionalaus idealizmo laikotarpiu subjektas apibūdinamas kaip protingas, savaveiksmis transcen­dentalinių apibrėžimų agentas, o racionalaus idealizmo kritikos periodu subjektu vadinama savita men­talinė realybė, kuri pasižymi epistemologiniu ir ontologiniu inteligibilumo, proto bei pačios sąmonės nepakankamumu. Taigi, racionalaus idealizmo kritikos periodu subjekto sąvoka suprantamà kaip ribo­jama ir sąlygojama tokių pozityvių objektinės būties sandų, kurie yra ontologiškai priešingi savo paties atžvilgiu pakankamu laikomo inteligibilumo filosofemai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.