Pseudo-Platono Definicijos graikų filosofinės tradicijos kontekste
Vertimai
Paulius Garbačiauskas
Publikuota 2016-04-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9896
PDF

Reikšminiai žodžiai

Platonas
Akademija
definicija
perskyrų metodas
Aristotelis
stoikai
Diogenas Sinopiškis

Kaip cituoti

Garbačiauskas P. (2016). Pseudo-Platono Definicijos graikų filosofinės tradicijos kontekste. Problemos, 89, 167-171. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.89.9896

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiamas veik visoms graikų filosofijos mokykloms nuo pat ikisokratikų bū­dingas sąvokų apibrėžimų, arba definicijų, reiškinys, pabandant nušviesti į Platono korpusą gana vėlai patekusio, bet paties filosofo plunksnai nepriskiriamo 185 definicijų rinkinio („Definitiones“), atstovau­jančio veikiau ankstyvosios Stojos mokyklai negu Akademijai, vietą graikų filosofinės tradicijos konteks­te. Definicijos ir jų fiksavimas buvo paplitę kaip filosofinio mąstymo pratybos – tai gana patikimai įrodo tiek išlikusių filosofų veikalų pavadinimų, susijusių su definicijomis, gausa, tiek graikiškosios komedijos siužetai, tiek ir Diogeno Laertijo užfiksuoti anekdotiniai pasakojimai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.