T. 6 (1965): Filosofija

T. 6 (1965)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1965-04-07

-

Juozas Vinciūnas
Pažinimo subjekto klausimu
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
5-16
PDF
Jūratė Skersytė
Dėl formaliosios logikos vaidmens pažinimo procese
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
17-27
PDF
Vytautas Radvilavičius
Tikrovės procesų dėsningumo sąvokos susiforrnavimo klausimu
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
31-42
PDF
Irmija Zaksas
Paveldimumo ir aplinkos vaidmuo sugebėjimų formavimesi
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
43-52
PDF
Jonas Repšys
Kai kurie metodologiniai asmenybės ir visuomenės santykio klausimai
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
53-68
PDF
Edmundas Krakauskas
Žmonių santykių susvetimėjimo objektyvių prielaidų susidarymas
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 580
69-86
PDF
Romanas Plečkaitis
Iš logikos alebros istorijos viduriniaisiais amžiais
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
87-92
PDF
Romanas Plečkaitis
Psichologijos dėstymas filosofijos kurse Lietuvos mokyklose antrojoje XVIII a. pusėje
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
93-110
PDF
111-122
PDF
Rimantas Skaisgiris
Neopozityvistinės „loginės analizės“ klausimu
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
123-134
PDF
Gytis Vaitkūnas
Pažangiosios estetinės minties raida Lietuvoje 1918-1940 metais
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
135-148
PDF