T. 7 (1967): Filosofija

T. 7 (1967)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1967-04-07

-

Juozas Vinciūnas
Pažintinis sąmonės aktyvumas
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
5-18
PDF
Jūratė Skersytė
Dėl pažintinio sąvokų vaidmens
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
19-28
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Istorizmo principo taikymo gamtos moksluose problemos
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
29-38
PDF
Romanas Plečkaitis
Sakiniai ir pseudosakiniai
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
41-54
PDF
Albinas Lozuraitis
Ideologinio proceso ir mokslo sąryšis socializmo sąlygomis
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
55-70
PDF
S. Drulytė
Marksistinis-lenininis visuomenės ir asmenybės supratimas
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 627
73-84
PDF
Edmundas Krakauskas
Žmonių santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 534
85-100
PDF
Jonas Repšys
Kai kurie metodologiniai žmogaus koocepcijos klausimai M. Haidegerio filosofijoje
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
101-120
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Kai kurių neotomistinės pažinimo teorijos klausimų kritika
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
121-138
PDF
Kristina Rickevičiūtė
Malonumo supratimas Epikūro etikoje
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 800
139-151
PDF
Aldona Darginavičienė
Marksistinio ateizmo revidavimas lietuviškosios socialdemokratijos ideologų darbuose ir jo kritika Z. Angariečio raštuose
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 211
152-166
PDF
Bronislovas Genzelis
Estetikos problemos „Aušroje” ir „Varpe”
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
179-190
PDF
Albinas Griška
Kanto filosofijos kritika Vilniaus universitete (XVIII a. pabaiga - XIX a. pradžia)
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
191-200
PDF
Antanas Balsys
Spaudos veikla, formuojant mokslinę-ateistinę Tarybų Lietuvos darbo žmonių pasaulėžiūrą (1956-1965)
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
211-243
PDF