T. 8 (1968): Filosofija

T. 8 (1968)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1968-04-07

-

Kristina Rickevičiūtė
Ženklas ir jo reikšmė žodyje
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
5-14
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologinė sprendimų interpretacija
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
15-28
PDF
Krescencijus Stoškus
Kai kurie metodologiniai ženklų ir jų sistemų interpretavimo klausimai
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
29-48
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
49-60
PDF
Rūta Žičkytė-Barysienė
Apie estetinį poreikį
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 521
61-68
PDF
Rūta Gudaitytė
Meninės kūrybos ir tikrovės atspindėjimo santykio problema tarybinėje estetinėje ir filosofinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
69-86
PDF
Apolinarijus Šulus
LDP apie prielaidas nacionalinio išsivadavimo kovai peraugti į visaliaudinį antifašistinį sukilimą
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
87-94
PDF
Irmija Zaksas
Materializmo tradicijos Kauno Medicinos institute
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
95-106
PDF
Aldona Darginavičienė
Katalikybės socialinio mokymo kritika Z. Angariečio darbuose
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446
107-122
PDF
Irena Gaidamavičienė
Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
123-134
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Žmogaus sąmonės problema neotomizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
135-140
PDF
Romanas Plečkaitis
Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.-XVII a. pirmoji pusė)
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
141-160
PDF
Geršonas Lechemas
Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 514
177-184
PDF
Jonas Repšys
Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
185-201
PDF