T. 8 (1968): Filosofija

T. 8 (1968)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1968-04-07

-

Kristina Rickevičiūtė
Ženklas ir jo reikšmė žodyje
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
5-14
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologinė sprendimų interpretacija
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
15-28
PDF
Krescencijus Stoškus
Kai kurie metodologiniai ženklų ir jų sistemų interpretavimo klausimai
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
29-48
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
49-60
PDF
Rūta Žičkytė-Barysienė
Apie estetinį poreikį
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
61-68
PDF
Rūta Gudaitytė
Meninės kūrybos ir tikrovės atspindėjimo santykio problema tarybinėje estetinėje ir filosofinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
69-86
PDF
Apolinarijus Šulus
LDP apie prielaidas nacionalinio išsivadavimo kovai peraugti į visaliaudinį antifašistinį sukilimą
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 265
87-94
PDF
Irmija Zaksas
Materializmo tradicijos Kauno Medicinos institute
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
95-106
PDF
Aldona Darginavičienė
Katalikybės socialinio mokymo kritika Z. Angariečio darbuose
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
107-122
PDF
Irena Gaidamavičienė
Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
123-134
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Žmogaus sąmonės problema neotomizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
135-140
PDF
Romanas Plečkaitis
Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.-XVII a. pirmoji pusė)
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
141-160
PDF
Geršonas Lechemas
Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 544
177-184
PDF
Jonas Repšys
Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
185-201
PDF