T. 8 (1968): Filosofija

T. 8 (1968)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1968-04-07

-

Kristina Rickevičiūtė
Ženklas ir jo reikšmė žodyje
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
5-14
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologinė sprendimų interpretacija
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
15-28
PDF
Krescencijus Stoškus
Kai kurie metodologiniai ženklų ir jų sistemų interpretavimo klausimai
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
29-48
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
49-60
PDF
Rūta Žičkytė-Barysienė
Apie estetinį poreikį
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
61-68
PDF
Rūta Gudaitytė
Meninės kūrybos ir tikrovės atspindėjimo santykio problema tarybinėje estetinėje ir filosofinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
69-86
PDF
Apolinarijus Šulus
LDP apie prielaidas nacionalinio išsivadavimo kovai peraugti į visaliaudinį antifašistinį sukilimą
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
87-94
PDF
Irmija Zaksas
Materializmo tradicijos Kauno Medicinos institute
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
95-106
PDF
Aldona Darginavičienė
Katalikybės socialinio mokymo kritika Z. Angariečio darbuose
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 402
107-122
PDF
Irena Gaidamavičienė
Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
123-134
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Žmogaus sąmonės problema neotomizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
135-140
PDF
Romanas Plečkaitis
Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.-XVII a. pirmoji pusė)
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
141-160
PDF
Geršonas Lechemas
Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
177-184
PDF
Jonas Repšys
Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
185-201
PDF