T. 8 (1968): Filosofija

T. 8 (1968)

Problemos
Filosofija
Publikuota 1968-04-07

-

Kristina Rickevičiūtė
Ženklas ir jo reikšmė žodyje
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
5-14
PDF
Jūratė Skersytė
Gnoseologinė sprendimų interpretacija
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
15-28
PDF
Krescencijus Stoškus
Kai kurie metodologiniai ženklų ir jų sistemų interpretavimo klausimai
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
29-48
PDF
Genovaitė Milda Padolskienė
Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
49-60
PDF
Rūta Žičkytė-Barysienė
Apie estetinį poreikį
Santraukos peržiūros 109 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
61-68
PDF
Rūta Gudaitytė
Meninės kūrybos ir tikrovės atspindėjimo santykio problema tarybinėje estetinėje ir filosofinėje literatūroje
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
69-86
PDF
Apolinarijus Šulus
LDP apie prielaidas nacionalinio išsivadavimo kovai peraugti į visaliaudinį antifašistinį sukilimą
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
87-94
PDF
Irmija Zaksas
Materializmo tradicijos Kauno Medicinos institute
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
95-106
PDF
Aldona Darginavičienė
Katalikybės socialinio mokymo kritika Z. Angariečio darbuose
Santraukos peržiūros 107 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
107-122
PDF
Irena Gaidamavičienė
Susvetimėjimo problema Ž. P. Sartro filosofijoje
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
123-134
PDF
Bronislavas Kuzmickas
Žmogaus sąmonės problema neotomizmo filosofijoje
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223
135-140
PDF
Romanas Plečkaitis
Kai kurie gamtos filosofijos klausimai senajame Vilniaus universitete (XVII a.-XVII a. pirmoji pusė)
Santraukos peržiūros 101 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
141-160
PDF
Geršonas Lechemas
Informacijos ir entropijos sąvokų ryšio klausimu
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
177-184
PDF
Jonas Repšys
Estetinio vertinimo objektyvumo klausimu
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
185-201
PDF