Blogio žaibas ir nepaliudytas gerumas: pokalbis su Vasilijumi Grossmanu, Gyvenimas ir likimas
Straipsniai
Luc Anckaert
Catholic University of Leuven
Publikuota 2016-12-20
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Vasilijus Grossmanas
Gyvenimas ir likimas
totalitarizmas
maži gerumo veiksmai
etika

Kaip cituoti

Anckaert L. (2016) „Blogio žaibas ir nepaliudytas gerumas: pokalbis su Vasilijumi Grossmanu, Gyvenimas ir likimas“, Religija ir kultūra, 0(18-19), p. 22-37. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/12681 (žiūrėta: 28spalio2021).

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Plūstamas žydų ir rusų kilmės karo korespondentas Vasilijus Grossmanas apie istorinį Stalingrado mūšį (1943 m.) parašė meistrišką romaną Gyvenimas ir likimas, kuriame literatūriniu stiliumi be gailesčio skrodžiama tiek nacistinė, tiek stalinistinė teroro forma. Didžiosios idėjos apie visuomenės organizavimą privedė prie piktnaudžiavimo valdžia ir priespaudos, todėl bendriems idealams Grossmanas priešpriešina mažus gerumo veiksmus, atliekamus konkrečioje tarpžmogiškoje plotmėje. Straipsnio autorius literatūrines Grossmano idėjas nušviečia sugretindamas jas su analogiškais filosofiniais požiūriais. Pirmiausia aptariama sąsaja tarp modernaus racionalumo ir koncentracijos stovyklos. Juos abu lydi tam tikra nemąstymo forma. Paskui analizuojamos skirtingos mažų gerumo veiksmų formos: atsisakymas prisidėti prie nusikaltimo, didžiųjų ideologijų, pasiaukojimo kritika, nukrypimas nuo komandos ir įprastų etinių normų. Grossmano manymu, etikos galimybė išskiria žmogų iš jį supančio pasaulio. Žmogiškumas išliks tol, kol žmonės bus pajėgūs atlikti mažus gerumo veiksmus.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.